Vi holder orden på din økonomi

ÅRSOPPGJØR

Årsregnskapet er en oppsummering av årets transaksjoner i virksomheten. Det er viktig at årsregnskapet utarbeides i samsvar med lov og god regnskapsskikk.

Årsoppgjøret er en prosess som leder frem til selskapets offisielle årsregnskap og skatteskjema i slutten av et regnskapsår. Begrepet årsoppgjør omfatter to forhold: Den regnskapsmessige siden som innebærer ferdigstilling av årsregnskap og eventuell årsberetning og revisjonsberetning. Den skattemessige siden innebærer i tillegg utarbeidelse og innlevering av skattemelding, næringsoppgave og eventuelt andre vedlegg til skattemyndighetene.