Vi holder orden på din økonomi

SKATTEMELDING

Alle næringsdrivende må hvert år levere skattemelding. Uansett selskapsform skal skattemeldingen og alle dens skjema/vedlegg leveres elektronisk.

O. M. Regnskap ivaretar og sikrer at skattemeldingen leveres etter myndighetenes lover og regler.