Vi holder orden på din økonomi

RAPPORTERING

God rapportering og rapporter som gir godt grunnlag for videre styring av din virksomhets økonomi, er ett av områdene hvor vi som regnskapsfører er en viktig medspiller. Med enkle og oversiktlige rapporter fra oss har du kontinuerlig god oversikt.

Et av verktøyene vi tilbyr er One Stop Reporting (OSR) – en rapporterings- og budsjettløsning som er 100 prosent integrert med våre økonomisystemer og Excel. Kombinasjonen Excel og One Stop Reporting utgjør et meget kraftfullt og fleksibelt regnskapsverktøy.

Med OSR kan du enkelt få:

  • Design av rapporter og formularer
  • Rapportering på nett
  • Live registrering av budsjettdata
  • Distribusjon av rapporter