Vi holder orden på din økonomi

LØNN


Korrekt utført lønnshåndtering, er viktig både for din virksomhet og de ansatte. Utkjøring og riktig rapportering av lønn til rett tidspunkt, er også avgjørende for å forhindre at bedriften blir pålagt straffegebyr fra myndighetene. Lov- og regelendringer iht. lønnshåndtering blir med ujevne mellomrom oppdatert og det kan være krevende å holde oversikten. Vi kan hjelpe deg med å ha full kontroll på lønnshåndteringen for din virksomhet.

 
Lønn inkluderer også forhold som utlegg og reiseregninger. Vi har verktøy som kan gjøre behandling av reiseregninger papirfritt, effektivt og automatisert.