Vi holder orden på din økonomi

FAKTURERING

O. M. Regnskap sikrer at utformingen på dine fakturaer tilfredsstiller alle nødvendige lovkrav. Dette kan gjøres enten ved at vi lager selve fakturaene for deg eller at vi gir deg tilgang til våre systemer slik at du selv kan utføre faktureringen. Vi har også systemer for automatisk oppdatering av innbetalinger, oppfølging av ubetalte fakturaer med nødvendig purring og overføring til inkassotjenester i tilfeller hvor det er nødvendig.