Vi holder orden på din økonomi

Omstilling/omorganisering

De fleste virksomheter er til enhver tid inne i en eller annen form for omstilling. Strategiske endringer, markedstilpasning, rammebetingelser, effektivisering eller ny teknologi krever omstilling, organisasjonsutvikling og nye løsninger.

Vi tilbyr rådgivning og støtte innen analyse, prosess, gjennomføring og evaluering. Samtidig sikrer vi at du gjør de rette vurderingene og stegene i rett rekkefølge og i tråd med lov- og regelverk.