Vi holder orden på din økonomi

Vi holder orden på din økonomi

MÅL- OG STRATEGIPROSESSER

Menneskene i en virksomhet må vite hvilke mål de jobber mot, hvordan de skal gjøre det og hva som skal gjøres til hvilken tid. Å sette både kort- og langsiktige mål, å velge beste vei til målene og å sikre at gjennomføringen faktisk finner sted, er noe mange virksomheter kan ha stor nytte av å få bistand med.

Vi i O. M. Regnskap kan delta i slike prosesser både som en ledende aktør eller delta aktivt med rådgivning – alt etter deres behov og ønsker.