Vi holder orden på din økonomi

ETABLERING AV FIRMA

Starte egen virksomhet?

Har du en forretningsidé? Vi kan hjelpe deg med å komme i gang.

Her er noen punkter du bør tenke gjennom før du bestemmer deg:  

Forretningsplan. En plan som forklarer hva du har tenkt å gjøre, hvordan og hvorfor. Det kan være noe å legge fram for banken eller investorer.
Markeds- og konkurrentanalyse. Kjennskap til markedet og andre aktører kan være viktig når du planlegger din måte å gjøre det på.
Budsjett. Hvilke inntekter og kostnader kan du regne med?  Vil det ta lang tid før inntektene kommer?

Tar du sjansen? Da må du ta standpunkt til:

Valg av selskapsform. Aksjeselskap eller enkeltpersonforetak? Dette er de mest brukte, men det finnes andre som noen ganger passer bedre.

Kanskje er det aktuelt å søke støtte om tilskudd, lån eller tillatelser,  f. eks. til:

  • Innovasjon Norge
  • Offentlige myndigheter
  • Banker

Hvis du har valgt å stifte et aksjeselskap, må du passe på å oppfylle aksjelovens krav til :

  • Styre. Det er krav til protokoller
  • Generalforsamling. Må holdes minst en gang i året.

Når du er kommet vel i gang, kan det være viktig å se nærmere på hva regnskapstallene betyr:

  • Regnskapsanalyse

Alle disse oppgavene kan vi i O.M. Regnskap hjelpe deg med.