Kvalitet, service & engasjement

Regnskapstjenester

Din verdiskapning og dine utfordringer er vårt fokus. Gjennom verdiøkende tjenester og rådgivning er vårt mål å bidra til at du lykkes og får mer tid til det du er best på.

Regnskap

Regnskapet er et viktig verktøy for å gi deg bedre innsikt i din bedrifts økonomiske situasjon, noe som igjen gjør det enklere for deg å ta de riktige beslutningene. 

Les mer

Skattemelding

Alle næringsdrivende må hvert år levere skattemelding. Uansett selskapsform skal skattemeldingen og alle dens skjema/vedlegg leveres elektronisk. 

Les mer

Økonomisk rådgivning

God likviditetsstyring og kontantstrøm samt gode budsjett og avviksanalyser gjør at du når dine forretningsmål på enklere og mer effektivt vis. 

Les mer

Lønn

Korrekt utført lønnshåndtering, er viktig både for din virksomhet og de ansatte. Utkjøring og riktig rapportering av lønn til rett tidspunkt, er også avgjørende for å forhindre at bedriften blir pålagt straffegebyr fra myndighetene.

Les mer

Rapportering

God rapportering og rapporter som gir godt grunnlag for videre styring av din virksomhets økonomi, er ett av områdene hvor vi som regnskapsfører er en viktig medspiller. 

Les mer

Firmaetablering

Skal du starte eller har allerede etablert egen virksomhet? Valg av selskapsform er viktig både ved etablering og organisering av driften.  

Les mer

Fakturering

Vi sikrer at utformingen på dine fakturaer tilfredsstiller alle nødvendige lovkrav. Dette kan gjøres enten ved at vi lager selve fakturaene for deg eller at vi gir deg tilgang til våre systemer slik at du selv kan utføre faktureringen.

Les mer

Årsoppgjør

Årsregnskapet er en oppsummering av årets transaksjoner i virksomheten. Det er viktig at årsregnskapet utarbeides i samsvar med lov og god regnskapsskikk

Les mer

Visma eAccounting

Visma eAccounting er et nettbasert faktura- og regnskapsprogram som til enhver tid gjør at du raskt og enkelt håndterer og får oversikt over bedriftens økonomi. 

Les mer

Tripletex

Tripletex er et modulbasert regnskapssystem, og du velger selv hvilke moduler som kombineres for å passe din bedrifts behov. På den måten passer Tripletex alle – fra de små til de store firmaene.

Les mer

Vi tilbyr effektive tjenester i systemer tilpasset kundens behov og ønsker, og utnytter den teknologiske utviklingen for å levere effektive tjenester til våre kunder.

Vi er et byrå med et bredt kompetansespekter har i tillegg et nært samarbeid med både advokater, revisorer og annen ekspertise om det skulle være behov for ytterligere bistand eller kvalitetssikring.