Vi holder orden på din økonomi

 

Personvern og cookies


Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Personvern er viktig i O.M. Regnskaps leveranser av tjenester.


O.M. Regnskap behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester (databehandler) og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside www.om-regnskap.no


Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvilke personopplysninger vi innhenter, hvordan de behandles og beskyttes samt dine rettigheter dersom vi har registrert personopplysninger om deg.


Personopplysninger som behandles
Kunde og leverandøropplysninger

O.M. Regnskap behandler personopplysninger om, og på vegne av kunder for utførelse av tjenester og leveranser. Vi behandler også personopplysninger om leverandører.


Når det gjelder kunder og leverandører, er kontaktinformasjon som navn på kontaktperson,
e-postadresse, telefonnummer og stillingstittel registrert.


Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger er personopplysningsloven § 8 a , b eller f og GDPR Artikkel 6 bokstav b, c og f. Samt personopplysningsloven § 9 a, b og f og GDPR Artikkel 9 bokstav a og b. Personopplysningene lagres i en database og slettes fem år etter avslutning av kundeforholdet.


Underdatabehandlere

O.M. Regnskap benyttet underdatabehandlere og baserer oss på en generell tillatelse til bruk av underdatabehandlere jfr. GDPR artikkel 28. Dette avtaler vi med våre kunder i vår databehandleravtale.


Våre underdatabehandlere pålegges samme forpliktelser med hensyn til vern og bruk av personopplysninger og andre kundedata som O.M. Regnskap. Underdatabehandlere skal kunne dokumentere gode interne rutiner for personvern og informasjonssikkerhet. O.M. Regnskap kan gjennomføre sikkerhetsrevisjoner for å påse at leverandøren behandler personopplysninger i tråd med kravet i GDPR.


Oversikt over underdatabehandlere pr 15.juni 2018 følger av tabell under.


Navn

Type behandling

Type tjeneste

Hjemmeside

Visma eAccounting

Regnskaps-/lønnssystem

Regnskaps-/lønnstjenester

https://www.visma.no/eaccounting/

Power Office

Regnskaps-/lønnssystem

Regnskaps-/lønnstjenester

http://help.poweroffice.com/default.htm

Hatteland

Leverandør av IT-infrastruktur, herunder drift av applikasjoner, lagring og sikkerhetskopiering av data

Alle

https://www.hatteland.com/products-and-solutions/

Proplan

Leverandør av Visma produkter

Regnskaps-/lønnstjenester

https://www.proplan.no/kontakt-oss/regionskontorer/proplan-as-haugesund

Penneo

IT-infrastruktur

Elektronisk signatur

https://penneo.com/no/

One Stop Reporting

Regnskaps-/lønnssystem

Regnskaps-/lønnstjenester

https://onestopreporting.com/losninger/rapportering


Behandling av personopplysninger som ledd i personaladministrasjon

O.M. Regnskap behandler personopplysninger som arbeidsgiver i forbindelse med personaladministrasjon. Personopplysningene som behandles er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer/medarbeidersamtaler og utdannelse/stillingsnivå.


Rettslig grunnlag for behandling av disse opplysningene er oppfyllelse av arbeidsavtalen jfr personopplysningsloven § 8 bokstav a og b samt GDPR artikkel 6 bokstav b og c.


Personopplysningene blir oppbevart så lenge ansettelsesforholdet varer og slettes 2 år etter man har sluttet hos O.M. Regnskap.


Nyhetsbrev og seminarinvitasjoner
Det er frivillig å motta nyhetsbrev og invitasjoner fra O.M. Regnskap. For å kunne sende nyhetsbrev til rett person er det nødvendig å registrere seg med navn, e-postadresse, telefonnummer og bedriftsnavn.


Disse opplysningene lagres i vår database og vil ikke bli delt eller videreformidlet til andre.


Rettslig grunnlag for behandling av disse opplysningene er personopplysningsloven § 8 første ledd.


Forespørsler via nettsiden
Ved bruk av skjema «kontakt oss» på om-regnskap.no må du oppgi navn og e-postadresse. Opplysningene lagres i nettsidens database som administreres av daglig leder i O.M. Regnskap. Opplysningene vil ikke bli videreformidlet til andre utenfor O.M. Regnskap.


Rettslig grunnlag for behandling av disse opplysningene er personopplysningsloven § 8 a og GDPR Artikkel 6 bokstav b.


Webanalyse og informasjonskapsler (Cookies)
På O.M. Regnskaps nettsider logges informasjon om besøkende ved hjelp av Google Analytics. Informasjonen som loggføres er ikke knyttet opp mot den besøkende og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Informasjonen samles inn for å bygge kunnskap om hvordan våre brukere benytter nettstedet slik at vi kan tilpasse sidene til våre brukere.


Informasjonen som samles inn av Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.


Vi benytter Facebook-pixel for å levere, tilpasse og måle effekten av annonser. Dette gir oss mulighet til å tilpasse annonsering for brukere som tidligere har besøkt vårt nettsted og utført ulike handlinger der.


Gjennom Facebooks annonseplattform og tilhørende informasjonskapsel, registreres data om hvordan brukere responderer på innlegg, sponset innhold og annonsering fra oss på vår Facebook-side. Vi benytter denne dataen til å tilpasse og målrette relevant annonsering.


Informasjonen som samles av Facebook lagres på deres servere i USA. Mottatte opplysninger behandles i henhold til Facebooks betingelser og retningslinjer for data.


Regnskapstjenester
O.M. Regnskap forestår hele eller deler av regnskapsføringen for kunder. Personopplysninger som behandles i den forbindelse som blant annet navn, adresse, e-postadresse, lønns- og trekkopplysninger. Disse opplysningene innhentes fra kunden/oppdragsgiver og i noen tilfeller tredjepart som for eksempel Altinn.


I slike oppdrag er O.M. Regnskap databehandler og inngår en databehandleravtale i forbindelse med oppdragsavtalen med kunden/oppdragsgiver som den behandlingsansvarlige. Det er oppdragsgiver som behandlingsansvarlig som har ansvar for å innhente samtykke til behandling av personopplysninger hvor samtykke kreves. Det er kun oppdragsgiver, i rollen som behandlingsansvarlig, som kan instruere regnskapsførervirksomheten om at behandling av personopplysninger ikke skal skje, forvalte krav om innsyn eller be om retting. Den registrerte kan ikke henvende seg direkte til regnskapsførervirksomheten for å motsette seg behandling, kreve innsyn eller kreve retting.


Databehandleravtalen setter rammer for O.M. Regnskaps behandling av personopplysninger.


Behandling av personopplysninger knyttet til jobbsøkere
Ved innsending av søknad på ledig stilling hos O.M. Regnskap eller for kunde, samt innsending av cv og andre relevante dokumenter i forbindelse med jobbsøknad samles det inn personopplysninger.


Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet ett år etter at søknaden er behandlet.