Vi holder orden på din økonomi

Nystartet eller i startgrop

Gjør de rette tingene i rett rekkefølge og riktig første gang – få mer tid til det du brenner for. 

Vi hjelper deg som har startet egen virksomhet og deg som har en god ide og vil komme i gang med egen virksomhet. Du får mer tid til din virksomhet ved å la O.M. Regnskap hjelpe deg til å gjøre de rette tingene riktig første gang og i rett rekkefølge.

Du trenger ikke vite alt selv så lenge du samarbeider med noen som vet hvilke spørsmål du bør svare på og hvilke hensyn som må tas.

Noen trenger lite hjelp, mens andre trenger mer avhengig av hva man skal drive med, kompleksitet, egen kapasitet, kompetanse og ønsker. Vi tilpasser oss ditt behov og tilbyr tjenester og råd i forhold til dette.

Noen av forholdene vi vil ta opp med deg vil være tett knyttet til valg av selskapsform og handler blant annet om ulike former for risiko. Hvor stor økonomisk risiko ligger det i virksomheten for eksempel opp mot din privatøkonomi? Høy risiko trekker i retning av å etablere et aksjeselskap (AS). Det samme gjør (antatt fremtidig) behov for ekstern finansiering. I andre tilfeller kan et enkeltpersonforetak (EPF) være det rette. I tillegg vil det settes fokus på hvordan du og virksomheten ellers er organisert og forsikret.

Har du behov for å jobbe mer med forretningsplan, markeds- og konkurrentanalyse, finansiering, budsjett eller regnskapsanalyse? Vi kan hjelpe deg med dette.

Vet du akkurat hva du skal gjøre og hvordan? Kanskje du er håndverker, frisør eller driver en butikk? Trenger du et godt system for økonomi og regnskap som er rimelig, enkelt å bruke og oversiktlig? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Enten du har store eller små behov i forbindelse med din virksomhet eller etablering av virksomhet, har vi i O.M. Regnskap gode løsninger, verktøyene du trenger og vi er klare til å gjøre en god jobb for deg.