Vi holder orden på din økonomi

Ny kasselov – hva betyr det for deg? Leverandører om nye krav Informasjon fra skatteetaten om produkterklærte kassasystem

Loven stiller nye krav til bedrifter som driver kontantsalg. Leverandører om nye krav Informasjon fra skatteetaten om produkterklærte kassasystem

O.M. Regnskap har oversikt og kan gi råd om valg av nytt kassesystem. I løpet av 2018 må bokføringspliktige bedrifter ha et system som tilfredsstiller de nye lovkravene. Loven skal bidra til å bekjempe svart økonomi. Leverandører om nye krav Informasjon fra skatteetaten om produkterklærte kassasystem

Leverandører om nye krav Informasjon fra skatteetaten om produkterklærte kassasystem

På skatteetaten.no finner du en oppdatert liste over de leverandørene som har produkterklært sine kassasystem. Her finner du også annen nyttig informasjon og svar på mange spørsmål man kan stille seg. Det er også opprettet egen e-postadresse hvor du kan stille spørsmål direkte:

kassasystemprosjektet@skatteetaten.no

Krav i ny lov