Vi holder orden på din økonomi

Hva er vitsen med medarbeidersamtaler?

Dine medarbeidere og ansatte er virksomhetens viktigste ressurs. Er medarbeidersamtalen en tidstyv eller en viktig faktor med hensyn til trivsel, utvikling og bunnlinje? Vi i O. M. Regnskap har kompetansen og verktøyene som sikrer konstruktive medarbeidersamtaler for å stake ut rett kurs for fremtiden. Vi identifiserer hva som er viktig, fokuserer på det som fungerer godt og eventuelle forbedringsområder.

Medarbeidersamtalen er enten en unødvendig tidstyv og et årlig pliktløp, eller et svært nyttig verktøy for utvikling av de ansatte og hele virksomheten. En medarbeidersamtale tilpasset din virksomhet, gjennomført på riktig måte, vil bidra til økt verdiskapning og videreutvikling, både hva gjelder hver enkelt ansatt og virksomheten som helhet.

Medarbeidersamtalen er en samtale mellom en leder og en ansatt om arbeidsforholdet – om hvordan ting har fungert og hvordan det skal fungere fremover. Målet med samtalen er å skape en felles forståelse av veien videre og å sette seg mål som motiverer til innsats.

Gode medarbeidersamtaler gir stort utbytte

Et godt arbeidsmiljø er viktig for å beholde, videreutvikle og tiltrekke seg dyktige ansatte. Arbeidsmiljøet er samtidig en avgjørende faktor for virksomhetens resultat. Konstruktive medarbeidersamtaler er et viktig ledd i utvikling av ansatte, ledere og virksomheten og slik sett også arbeidsmiljøet.

O. M. Regnskap tilbyr verktøy og opplæring tilpasset ditt og din virksomhets behov. Vårt utgangspunkt er at de aller fleste vil ha stort utbytte av å gjennomføre gode medarbeidersamtaler. Videre mener vi at alle kan lære seg å gjennomføre medarbeidersamtaler som gir positiv effekt.

Arbeidsmiljø- og medarbeiderundersøkelser

O. M. Regnskap har også gode og enkle verktøy for å undersøke hvordan arbeidsmiljøet er i din virksomhet. Vi ser kort sagt på hva som fungerer godt og hvor det eventuelt finnes utfordringer og rom for forbedringer. Deretter ser vi sammen på hvilke tiltak som bør iverksettes for å nå målene som settes.

MTM II er et svært nyttig verktøy som vi tilbyr våre kunder og som gir virksomheter en oversikt over hvordan de ansatte opplever sitt arbeidsmiljø og hvilke faktorer som ev. trekker opp eller ned.

Les mer om MTM II her