Vi holder orden på din økonomi

Arbeidsmiljøundersøkelse som skaper merverdi

Bunnlinjen påvirkes av ansattes trivsel, meninger om arbeidsmiljøet og hvordan det bør utvikles. Ledere bør også være opptatt av arbeidsmiljø med utgangspunkt i at de ansatte er virksomhetens viktigste ressurs og i mange tilfeller også den største kostnaden. 

Arbeidsmiljø- og medarbeiderundersøkelser

O. M. Regnskap har gode og enkle verktøy for å undersøke hvordan arbeidsmiljøet er i din virksomhet. Vi ser kort sagt på hva som fungerer godt og hvor det eventuelt finnes utfordringer og rom for forbedringer. Deretter ser vi sammen på hvilke tiltak som bør iverksettes for å nå målene som settes.

Arbeidsmiljøundersøkelsen skal blant annet: 

  • tilføre kunnskap om og øke trivsel, helse og yteevne blant ledere og medarbeidere
  • skape høyere effektivitet
  • avdekke og finne løsninger på opplevde problemer
  • synliggjøre det som fungerer
  • forebygge konflikter
  • bedre arbeidsmetoder
  • bygge en kultur preget av trygghet, tillit, åpenhet og ansvarlighet

O. M. Regnskap gjennomfører medarbeiderundersøkelser i flere bransjer og for virksomheter av ulik størrelse. Ta kontakt dersom du vil høre mer om dette og om det kan være aktuelt i virksomheten du leder.