Image
Text

Vi holder orden på din økonomi


 

Button
Button
Text

HR/PERSONAL


Innen HR/Personal kan det enkelte ganger oppstå behov for støtte i og rundt personalsaker. Det kan for eksempel være vanskelige samtaler, konflikthåndtering, arbeidsmiljø, gjennomføring av medarbeidersamtaler, rekruttering og nedbemanning eller spørsmål knyttet til arbeidsavtaler eller omstilling.


O. M. Regnskap kan tilby supportavtaler eller timebasert bistand etter deres behov knyttet til administrasjon av HR/Personal:


Supportavtale på personal - virksomhetens viktigste ressurs

Ansettelser, permitteringer og oppsigelser - hvordan ansette rett person i riktig stilling, korrekt gjennomføring av permittering og oppsigelse.

Medarbeidersamtaler - hva er vitsen eller hvordan kan dette gi merverdi?

Arbeidsmiljø - en avgjørende faktor som ofte kan gjenspeiles i virksomhetens resultater'


MTM II – verktøy for medarbeiderundersøkelse og arbeidsmiljø


Å ha ledere og medarbeidere som motiveres av sine arbeidsoppgaver og verdsetter sin egen virksomhet, er gull verdt for arbeidsmiljøet og resultater. MTM II er et svært nyttig verktøy som vi tilbyr våre kunder og som gir virksomheter en oversikt over hvordan de ansatte opplever sitt arbeidsmiljø og hvilke faktorer som ev. trekker opp eller ned.


  • MTM fanger opp faktorer som hemmer motivasjon og arbeidsglede. Hva oppleves som belastende og hva er det som skaper slitasje i et arbeidsmiljø som oppleves som dårlig?


  • MTM II gir viktig kunnskap om tilstanden i bedriften og er en metode for å påvirke det i riktig retning.
  • MTM II er et meget anvendelig redskap når det gjelder kartlegging og vurdering av organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.


MTM II kan benyttes for å:


  • tilføre kunnskap om og øke trivsel, helse og yteevne blant ledere og    medarbeidere


  • skape høyere effektivitet

  • avdekke og finne løsninger på opplevde problemer

  • synliggjøre det som fungerer

  • forebygge konflikter

  • bedre arbeidsmetoder

  • bygge en kultur preget av trygghet, tillit, åpenhet og ansvarlighet

Image
Text

O.M. Regnskap AS

 

Adr. Skudenesvegen 1, 4250 Kopervik

Postboks 533, 4291 Kopervik

Tlf: 52 84 64 30

E-post: post@om-regnskap.no

Org nummer: 977 082 811


Personvern og cookies

Text

Kontakt oss

Form2
Fullt navn
This field is required
E-post
This field is required
Melding
This field is required
Send
Googlemap
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon