Image
Text

Vi holder orden på din økonomi


 

Button
Button
Text

Gaver til ansatte og forretningsforbindelser – hvordan er reglene?


Ansatte kan få gaver for kr 2 000 pr inntektsår uten at det utløser skatteplikt for den ansatte. 

Her er det forøvrig et vilkår om at gaven gis “etter en generell ordning” i bedriften. Giver av gaven får ikke skattefradrag for verdien av gaven.

a. Den skattefrie gaven kan ikke være kontanter, men man kan gi gavekort så lenge dette ikke kan veksles inn i penger.

b. For å få skattefritak må gaven gis som en generell ordning i bedriften.

c. Det er i tillegg anledning til å gi gaver ved oppnådd tjenestetid, større jubileer, runde bursdager, bryllup og lignende. Her er det egne beløpsgrenser.

d. Bestemmelsen om skattefritak for gaver finnes i forskrift til skatteloven § 5-15-1.


Enkle oppmerksomheter til forretningsforbindelser som f.eks blomster, konfekt eller lignende anses normalt ikke som representasjon og kostnaden er fradragsberettiget

Fradragsrett forutsetter at kostnaden per tilfelle ikke overstiger kr 260. Satsen gjelder for øvrig ikke for kostnader til kranser o.l. ved dødsfall.


Gavegjenstand med firmalogo
Kostnader til gavegjenstander som har firmamerke og/eller firmanavn anses som fradragsberettiget reklamekostnad.

Forutsetningen er at gavene er utformet med reklame for øye i et større antall, og at gjenstandene ikke er av særlig verdi (ikke overstige kr. 260 per gjenstand).


Kostnad til bevertning av kunder eller forretningsforbindelser

Det gis fradrag for kostnad til en beskjeden bevertning av kunder eller forretningsforbindelser, når bevertningen finner sted i forretningstiden eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller demonstrasjoner av varer eller tjenester. Det gis ikke fradrag for kostnad til kjøp av brennevin og tobakksvarer. Bevertningen må finne sted på arbeidsstedet eller på spisested i nærheten av dette hvis det ikke er rimelige serveringsmuligheter på arbeidsstedet for det antall personer det gjelder. Kostnad ved uteservering må under enhver omstendighet ikke overstige kr. 474 per person per tilfelle (takseringsreglene § 2-3-5). Overstiger kostnaden denne grensen, anses hele beløpet som ikke fradragsberettiget kostnad ved representasjon. Det er videre en forutsetning at det i forbindelse med måltid som nevnt ikke serveres brennevin. I så fall gis det ikke fradrag for kostnad til mat.


Jf. skatteforskriftens § 6-21-2 (1).

Text

O.M. Regnskap AS

 

Adr. Skudenesvegen 1, 4250 Kopervik

Postboks 533, 4291 Kopervik

Tlf: 52 84 64 30

E-post: post@om-regnskap.no

Org nummer: 977 082 811


Personvern og cookies

Text

Kontakt oss

Form2
Fullt navn
This field is required
E-post
This field is required
Melding
This field is required
Send
Googlemap
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon